"A fermosura das cousas existe no espírito de quen as contempla" (David Hume)

Todas as fotos son orixinais do autor deste blog... de momento
1/8/09

TREBOADA MENTAL


"Ocorre coa xente de mente pequena o mesmo que coas botellas de pescozo estreito. Canto menos contén, máis ruído fan ao baleiralas"

(Alexander Pope, 1688-1744)

1 comentario:

Begoña Sánchez dijo...

Con las citas que acompañas siempre las fotografías me dejas sin palabras, porque nada queda por decir...

Un beso