"A fermosura das cousas existe no espírito de quen as contempla" (David Hume)

Todas as fotos son orixinais do autor deste blog... de momento
10/5/11

DIGLOSIA
Mellor todo en galego

1 comentario:

Recomenzar dijo...

belleza es tu blog